Ljudski resursi (HR – Human Resours) – ova oblas se odnosi na različite sfere u procesu zapošljenja i rada i kao takva regulisana je nizom zakona, akata i internih pravilnika. HR stručnjaci moraju dobro poznavati zakone i propise, radne procedure, prvenstveno poslova nadzora i urparavljanja ali i poslova koji se odnose na zapošljavanje, otpuštanje, platu, radne uslove, usavršavanje zaposlenih, unapređenje, prekovremeni rad. Takođe, moraju biti upoznati i sa segmentima bezbednosti na radu, diskriminacije i mobing.

 

Zakoni u vezi sa radom i zapošljavanjem igraju ključnu ulogu u ljudskim resursima, a HR stručnjaci moraju biti upoznati sa širokim spektrom zakonskih i regulatornih akata kako bi efikasno i zakonito obavljali poslove.

 

Uobičajna pitanja od interesa za HR menadžment se najčešće rešavaju izradama priručnika za krajnje korisnike, kojima se na taj nači približavaju procedure i propisi ali i razjašnjavaju pojedini zahtevi kako bi oni bili jednostavnije prihvaćeni (kolektivni ugovori, saglasnosti o reviziji ljudskih resurasa, zloupotrebe na radnom mestu, upotreba psihoaktivnih upstanci na radnom mestu, kompenzacija u slučaju nezaposlenosti i sl).

 

Za obavljanje posla na poziciji HR postoje specijalizove grupe na osnovnim i posdiplomskim studijima a za unapređenje znanja u ovoj neophodno je i kontinuirano neformalno obrazovanje.