Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član Udruženja može biti svako pravno lice koje se bavi poslovima zapošljavnaja i posredovanja u zapošljavnaju koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Skupštini Udruženja i redovno izmiruje članarinu.

Član Udruženja može biti svako lice iz sektora upravljanja ljudskim resursima koje se bavi poslovima zapošljavnaja i posredovanja u zapošljavnaju koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Skupštini Udruženja i redovno izmiruje članarinu.

 

 

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba  statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština.